Andreew Investment Group

Палето-място


Складовата база разполага с 30 000 палетоместа, които отдаваме под наем с пълно складово обслужване. Наемането на палетоместа Ви осигурява следните предимства:

- заплаща се наем на дневна база за палето-места само при налична стока в склада

- не се правят инвестиции в машини /електрокари и мотокари/, складово оборудване и тяхната поддъжка

- не се правят разходи за персонал и управлението му


Складовото обслужване включва следните елементи:

  • Приемане на заявки за доставки
  • Приемане на стоките в склада
  • Подреждане по определени номенклатури
  • Водене на складови наличности със специализиран софтуер WMS. Системата за управление на складовите наличности е интегрирана в нашата ERP система и осигурява възможност за дистанционно изписване на заявки.
  • Подготвяне на заявки
  • Предаване на подготвените заявки на ваш служител или клиент
  • Изготвяне на необходимите справки за складовата дейност

Направи запитване