Andreew Investment Group

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР

 • Фасилити мениджмънт отделът управлява максимално ефективно наличния финансов ресурс и всички звена, осигуряващи нормалното функциониране на Комплекса.

  Фасилити мениджмънт

 • Организацията на нашия склад се базира на WMS система. Това улеснява складовата работа, ускорява процеса, повишава качеството на услугата и свежда до минимум вероятността за грешки.

  Складово обслужване

 • Обслужване и сервиз на всички видове МПС

  Автомобилен сервиз

 • Контактно измиване на леки, лекотоварни, товарни автомобили, автобуси и ремаркета

  Автомивка