Andreew Investment Group

Фасилити мениджмънт


Фасилити мениджмънт отделът управлява максимално ефективно наличния финансов ресурс и всички звена, осигуряващи нормалното функциониране на Комплекса, относно инженерната инфраструктура, техническата поддръжка и експлоатацията на помещенията, охраната, осигуряването на достъпа и материално-техническото снабдяване.


FM Отделът се състои от:
  • Фасилити Мениджър
  • Офис &  Help desk  специлисти
  • Специалисти по техническа поддръжка 
  • IT специалисти
  • Инженери Капитално строителство

Направи запитване