Andreew Investment Group

СПЕДИЦИЯ

 • Транскапитал предлага транспорт на комплектни товари от всички държави на Европейски съюз, Сърбия до България, Гърция и обратно.

  Международен транспорт

 • Спедиция на комплектни товари от всички държви на Европейски съюз, Турция, Сърбия

  Спедиция на компл. товари

 • Спедиция на групажни пратки на територията на България и Европейския съюз

  Спедиция на групажи

 • Окомплектоване на групажни пратки - складиране,комплектоване, палетизиране. Възможност на безплатен склад до 10 дни преди износ

  Складиране